Дъбов паркет


Дъбов паркет ( тип „ рибена кост“) ляв/десен – Цена в лв./кв.м

Размер мм Селекция
Prime Natural Rustic
20 x 50 x 350 88.00 73.00 66.00
20 x 70 x 280 92.00 76.00 69.00
20 x 70 x 350 96.00 79.00 72.00

Дъбови дъски ( тип „дюшеме“) – Цена в лв/кв.м

20 x 90 x 300-1500 114.60 94.50 88.50
20 x 120 x 300-1800 142.50 121.50 102.80
20 x 140 x 300-1900 151.50 132.00 115.50

Дъбов многослоен ( тип „дюшеме“) – Цена в лв./кв.м

16 x 120 x 500-1800 162.60 146.10 135.10
16 x 140 x 500-1800 165.90 149.40 138.40
16 x 160 x 500-1800 171.40 154.90 143.90
19 x 180 x 500-1800 198.40 181.90 159.90

Всички цени са с включен ДДС.

Всички цени са без включен транспорт.

Характеристики според селекцията за тип „рибена кост“:

Prime – равномерна радиална и тангенциална структура (вкл. сърцевинни лъчи), породена от естествения растеж. Не се допуска беловина, зачеквания и груби различия в цвета на дървесината. Допускат се “очички” – здраво сраснали чепчета до 2÷3мм.

Natural – равномерна структура, породена от естествения растеж. Допуска се беловина, здраво сраснали светли чепове до 7÷8мм и тъмни чепове до 5÷6мм /но не на групи/, микропукнатини

Rustic – равномерна структура, породена от естествения растеж. Допускат се оцветявания, зачеквания, напуквания, здраво сраснали и тъмни чепове до 15мм и беловина.

Характеристики според селекцията за тип „дюшеме“:

Prime – равномерна радиална и тангенциална структура (вкл. сърцевинни лъчи), породена от естествения растеж. Не се допуска беловина, зачеквания и груби различия в цвета на дървесината. Допускат се “очички” – здраво сраснали чепчета до 2÷3 мм.

Natural – равномерна радиална и тангенциална структура, породена от естествения растеж. Допускат се ярки различия в цвета на дървесината, беловина до 30 % и здраво сраснали чепове до 4÷5 мм.

Rustic – равномерна структура, породена от естествения растеж. Допускат се ярки оцветявания, зачеквания, напуквания ,беловина до 60% и здраво сраснали и тъмни чепове.