Дъбов паркет


Дъбов паркет ( тип „ рибена кост“) ляв/десен – Цена в лв./кв.м

Размер мм Селекция
Prime Natural Rustic
20 x 70 x 230 60.75 47.35 43.60
20 x 70 x 280 61.95 48.50 44.80
20 x 70 x 350 64.30 50.85 46.45

Дъбови дъски ( тип „дюшеме“) – Цена в лв/кв.м

20 x 90 x 300-1500 98.00 90.50 81.50
20 x 120 x 300-1800 138.50 117.50 83.00
20 x 140 x 300-1900 147.50 128.00 90.50

Дъбов многослоен ( тип „дюшеме“) – Цена в лв./кв.м

16 x 120 x 500-1800 124.60 107.00 76.00
16 x 140 x 500-1800 130.00 113.80 81.40
16 x 160 x 500-1800 134.20 116.50 84.10
19 x 180 x 500-1800 155.50 134.50 98.50

Всички цени са с включен ДДС.

Всички цени са без включен транспорт.

Характеристики според селекцията за тип „рибена кост“:

Prime – равномерна радиална и тангенциална структура (вкл. сърцевинни лъчи), породена от естествения растеж. Не се допуска беловина, зачеквания и груби различия в цвета на дървесината. Допускат се “очички” – здраво сраснали чепчета до 2÷3мм.

Natural – равномерна структура, породена от естествения растеж. Допуска се беловина, здраво сраснали светли чепове до 7÷8мм и тъмни чепове до 5÷6мм /но не на групи/, микропукнатини

Rustic – равномерна структура, породена от естествения растеж. Допускат се оцветявания, зачеквания, напуквания, здраво сраснали и тъмни чепове до 15мм и беловина.

Характеристики според селекцията за тип „дюшеме“:

Prime – равномерна радиална и тангенциална структура (вкл. сърцевинни лъчи), породена от естествения растеж. Не се допуска беловина, зачеквания и груби различия в цвета на дървесината. Допускат се “очички” – здраво сраснали чепчета до 2÷3 мм.

Natural – равномерна радиална и тангенциална структура, породена от естествения растеж. Допускат се ярки различия в цвета на дървесината, беловина до 30 % и здраво сраснали чепове до 4÷5 мм.

Rustic – равномерна структура, породена от естествения растеж. Допускат се ярки оцветявания, зачеквания, напуквания ,беловина до 60% и здраво сраснали и тъмни чепове.