Преди да поставим


Какво трябва да знаем преди да поставим паркета?

 

Кои са най-важните условия за поставяне на паркет?

Най-голямо влияние оказва основата, върху която се поставя дървения под. Тя трябва да е достатъчно твърда, добре нивелирана и гладка.

Вторият елемент е влагата, чиито коректни стойности ще гарантират един стабилен под. Тя е от особена важност при нови сгради, където цементовите основи все още съхнат, поставени са нови стенни покрития, които отдават влага в прекомерни количества. Ако в такива условия поставите вашия паркет, то със сигурност той ще се надуе и краищата на дървото ще се деформират. След последващото намаляване на влагата, ще се образуват пукнатини.

Правилото гласи, че за да се получи стабилен и качествен под, то при полагането му влажността на помещението и на дървения материал трябва да е приблизително със стойността на средно годишната ( 55%).

Подготовка на пода за паркет

Подът трябва да е чист, нивелиран и гладък.
Височината на пода се определя от вида на избрания паркет – от 6 мм ( при ламиниран) до 33 мм ( при масивен).
Планиране на височините – различните видове подови покрития изискват различни височини за поставяне. Вземете под внимание това, когато планирате поставяне например на паркет и преход към теракота.
Предварително се съобразете с последващото монтиране на вратите и преходите.

Аклиматизация на паркета. Да или не?

Аклиматизацията е процесът, при който оставяте дървения материал да изравни своята влажност с тази на помещението в което ще бъде поставен. Някой може да попита….Защо да си правим труда? Отговорът е че дървото е като гъба – приема и отдава влага постоянно под влиянието на климатичните условия. Това за съжаление се отразява върху габаритите му, външния вид и стабилност.
Има няколко варианта при които това може да се избегне: Ако стойностите на влажност в дома ви се приближават до тези, при които е сушен дървения материал при производителя и стойностите, при които е съхраняван при търговеца. Това изключва обаче някои от по-екзотичните видове, поради начина и времето на транспортиране, т.е. един месец на кораб може доста да промени първоначалните характеристики, гарантирани от производителя. Използвайте слоен паркет, който е проектиран да се „справя с лоши условия” Използвайте метода на залепване и качествено лепило
Ако тези варианти са неизпълними за вас, то аклиматизация е необходима. Но как да я направим?
В някои магазини може да ви кажат че трябва да оставите  дървения материал да престои до 14 дни в помещението, където ще бъде поставен. Но за съжаление това няма да ви реши проблема. Въздухът не може да циркулира измежду пакетите с материал, за да достигне всеки един детайл. Тогава логичното продължение е да разпръснете материала в цялото помещение, за да изложите повърхностите на циркулацията на въздуха. Но колко време да престои? Отговорът е сложна функция между влажността на дървото, влажността на помещението и неговата специфична вентилация. Единствено можем да бъдем сигурни за ефективността на крайния резултат след като използваме влагомер.
Изводът е че ако имате желание да си закупите влагомер и да отделите известно време и усилия да извършите горепосочените действия, то ще аклиматизирате вашия дървен под. Само внимавайте, защото дървото има склонност да се изкривява необратимо при различна влажност от неговата и липса на тежест върху повърхността му.

Избор на метод за редене

Плаващ метод на редене на паркет – осъществява се чрез захващане на отделните детайли един за друг чрез „клик”системата или залепване, и поставянето им  върху подложка. По този начин могат да се поставят ламинирани, слойни и масивни паркети.

За: Лесен за изпълнение, бърз, ниска цена.

Против: Подът е неакустичен и не неотрализира шума, а при повреда на един детайл в средата на стаята може да доведе до цялостно пренареждане, тъй като детайлите са закрепени един за друг.

Метод на редене на паркет чрез залепване – осъществява се чрез залепване на отделните детайли директно върху пода (циментова замазка, керамични плочки, т.н.) посредством специално лепило. По този начин могат да се поставят слойни и масивни паркети.

За: Подът е акустичен и поглъща шума, има по-малко промени вследствие на влажност и температура

Метод на редене на паркет чрез коване – осъществява се единствено върху дървена основа. Пироните са скрити. По този начин могат да се поставят слойни и масивни паркети.

За: Може да се спести от подготовката на пода, тъй като паркетът може да се постави върху OSB плоскости поставени директно върху цимента.

Против: Трудоемък и скъп метод

Поставяне на преходни лайсни – основното предназначение на преходните лайсни е да се направи плавно съединение на паркетната настилка и останалите настилки в дома. Друга основна функция, която не е за пренебрегване е, че те дават необходимия толеранс на паркета за неговото „разширение” и „свиване”. Ако поставяте паркет в голямо помещение, задължително на няколко места трябва да поставите преходни лайсни, за да избегнете цялостно пренареждане в следствие на деформацията на материала.

Поставяне на первази – основната им функция е да покриват свободното разстояние между паркета и стената, което се оставя превантивно. На пазара се предлагат множество разновидности според форма и материал ( MDF, дърво, метал). Можете да се съобразите както с цвета на паркета, така и с цвета на стените.