Оферта „Стандарт“


Оферта „Стандарт“ е подходяща за реконструкция на всеки стар паркет. Допълнителната услуга „фугиране“ позволява най-добре да се компенсират промените в геометрията на паркетините. Тя включва:

  • Циклене с валова машина
  • Шлайфане и полиране с валова машина
  • Фугиране
  • Шлайфане с валова машина
  • Полиране с еднодискова машина
  • Трикратно лакиране с междинно шлайфане

Комплексната цена с включени материали е 15.50 лв./кв.м.

Всички цени са без включен ДДС.