Дъбов паркет


Дъбов паркет ( тип „ рибена кост“) ляв/десен – Цена в лв./кв.м

Размер мм Селекция
Prime Natural Rustic
20 x 70 x 230 52.90 40.95 37.45
20 x 70 x 280 56.25 43.05 39.60
20 x 70 x 350 57.35 44.10 40.70

Дъбови дъски ( тип „дюшеме“) – Цена в лв/кв.м

20 x 100 x 300-1500 123.50 115.00 81.00
20 x 120 x 300-1800 144.50 121.50 84.50
20 x 140 x 300-1900 154.00 133.00 92.50

Дъбов многослоен ( тип „дюшеме“) – Цена в лв./кв.м

20 x 120 x 500-1800 139.50 118.50 81.00
20 x 140 x 500-1800 145.80 126.50 88.00
20 x 160 x 500-1800 150.80 130.00 90.80
20 x 180 x 500-1800 157.50 134.50 95.80

Всички цени са с включен ДДС.

Всички цени са без включен транспорт.

Характеристики според селекцията за тип „рибена кост“:

Prime – равномерна радиална и тангенциална структура (вкл. сърцевинни лъчи), породена от естествения растеж. Не се допуска беловина, зачеквания и груби различия в цвета на дървесината. Допускат се “очички” – здраво сраснали чепчета до 2÷3мм.

Natural – равномерна структура, породена от естествения растеж. Допуска се беловина, здраво сраснали светли чепове до 7÷8мм и тъмни чепове до 5÷6мм /но не на групи/, микропукнатини

Rustic – равномерна структура, породена от естествения растеж. Допускат се оцветявания, зачеквания, напуквания, здраво сраснали и тъмни чепове до 15мм и беловина.

Характеристики според селекцията за тип „дюшеме“:

Prime – равномерна радиална и тангенциална структура (вкл. сърцевинни лъчи), породена от естествения растеж. Не се допуска беловина, зачеквания и груби различия в цвета на дървесината. Допускат се “очички” – здраво сраснали чепчета до 2÷3 мм.

Natural – равномерна радиална и тангенциална структура, породена от естествения растеж. Допускат се ярки различия в цвета на дървесината, беловина до 30 % и здраво сраснали чепове до 4÷5 мм.

Rustic – равномерна структура, породена от естествения растеж. Допускат се ярки оцветявания, зачеквания, напуквания ,беловина до 60% и здраво сраснали и тъмни чепове.