Видове качества


 ХАРАКТЕРИСТИКА  ЗА ОКАЧЕСТВЯВАНЕ  НА ДЪБОВО ДЮШЕМЕ С ШИРИНИ 100/ 130 ММ

 

A1  /първо качество/– Равномерна радиална и тангенциална структура, породена от естествения растеж.

Не се допускат чепове, беловина, зачеквания и груби различия в цвета на дървесината.

АВ   /второ качество/ –Равномерна радиална и тангенциална структура, породена от естествения растеж.

Не се допускат беловина,зачеквания и груби различия в цвета на дървесината.

Допускат се чепчета “очички” до 2-3 мм/за ширина 70, 80 и 90 мм/,  до 4-5мм /за ширина  100 мм/ и  до 10 мм/за ширина 120  и 130мм/.

NATUR-Равномерна радиална и тангенциална структура, породена от естествения растеж.

Допускат се различия в цвета на дървесината и здраво сраснали и тъмни чепове до 4-10мм /за ширина 70, 80, 90 и 100 мм/ и до 35мм/за ширина 120 и 130мм/.

Не се допуска беловина.

RUSTIK Равномерна радиална и тангенциална структура, породена от естествения растеж.

Допускат се различия в цвета на дървесината, здраво сраснали и тъмни чепове до 20 мм/за ширина 70, 80,90 и 100 мм/ и до 45 мм/ за ширина 120  и 130 мм/.

Беловина до 10%.

 

ХАРАКТЕРИСТИКА  ЗА ОКАЧЕСТВЯВАНЕ  НА ДЪБОВ ПАРКЕТ С ШИРИНА 70 ММ

A1  /първо качество/– Равномерна радиална и тангенциална структура, породена от естествения растеж.

Не се допускат чепове, беловина, зачеквания и груби различия в цвета на дървесината.

АВ   /второ качество/ –Равномерна радиална и тангенциална структура, породена от естествения растеж.

Не се  допускат зачеквания и груби различия в цвета на дървесината.

Допускат се чепчета “очички” до 2-3 мм  /за ширина 50, 60 и 70 мм/.

Беловина до 5%.

СЕЛЕКЦИЯ  ВІ  – Равномерна радиална и тангенциална структура на дървесината породена от естественния растеж.

Несе допускат чепове, зачеквания и груби различия-тъмни петна в цвета на дървесината.

Позволено е наличие на беловина   и разноцветия близки до естествения цвят на дъба.

RUSTIK  /трето качество/ Равномерна радиална и тангенциална структура, породена от естествения растеж.

Допускат се  малки зачеквания и различия в цвета на дървесината, здраво сраснали и тъмни чепове до 10 мм/за ширина 50, 60 и 70 мм

Беловина до 10%.

Дървото е естествен продукт и оправдава появата на цветови разлики.